Винницкая торгово-промышленная палата, Ассоциация

Винницкая торгово-промышленная палата, Ассоциация

Адрес: г.Винница ул. Соборная, 67

тел. (0432) 53-00-07

  • г.Винница ул. Соборная, 67

  • (0432) 53-00-07

  • cci-mail@cci.vn.ua

  • www.cci.vinnica.ua

Описание

Вінницька торгово-промислова палата є недержавною самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осiб, що створенi i дiють вiдповiдно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як пiдприємцi, з метою сприяння розвитковi народного господарства та нацiональної економiки, її iнтеграцiї у свiтову господарську систему.
Палата допомагає формуванню сучасних промислової, фiнансової i торговельної iнфраструктур, створенню сприятливих умов для пiдприємницької дiяльностi в регiонi, розвитку науково-технiчних i торговельних зв’язкiв мiж пiдприємцями України та зарубiжних країн.
ВТПП представляє та захищає інтереси пiдприємств i органiзацiй – членiв Палати – у вiдносинах з органами державної виконавчої влади.

Контактная информация:

Винницкая торгово-промышленная палата, Ассоциация

Адрес: г.Винница ул. Соборная, 67

тел. (0432) 53-00-07

  • г.Винница ул. Соборная, 67

  • (0432) 53-00-07

  • cci-mail@cci.vn.ua

  • www.cci.vinnica.ua